روزی روزگاری در یک سرزمین زیبا، چند تا دوست زندگی می‌کردند.
آنها معلم مهربانی داشتند. معلم، نوری در قلب آنها روشن کرد.
نوری که با آن دنیا را بهتر می‌دیدند.
معلم گفت: «حالا نوبت شماست که جهان را پُر نور کنید.»
پس تصمیم گرفتند به همه‌ی بچه‌های جهان کمک کنند
تا قلبشان پر نور شود.
با هم یک گروه شدند و اسمش را گذاشتند:
«گروه تربیت ماندگار»
مجموعه کتاب‌های «صد دانه تفکر» یکی از هدیه‌های آنها به توست.
تو هم دوست داری نوری در قلبت روشن کنی؟

نام کتاب: زعفران و راز نخ‌های سفید

تعداد صفحات: 132 صفحه

نوع چاپ: دو رنگ

قیمت: 67 هزارتومان

نام کتاب: یک گاز سیب

تعداد صفحات: 32 صفحه

نوع چاپ: رنگی

قیمت: 54 هزارتومان

Scroll to Top